V ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 8823

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 14.dubna 1992
Obchodní firma: JVM Computers spol. s r.o.
Sídlo: Praha 4, Vídeňská 744/2
Identifikační číslo: 453 11 684
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
-koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
-poradenská činnost v oblasti kancelářské techniky
-poskytování software
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
správa počítačové sítě
Statutární orgán:
jednatel: Jindřich Jindra, r.č. 530305/021
Kolín IV., Heverova 213
jednatel: Ing. Martin Rosák, r.č. 500811/078
Praha 4, Marie Pujmanové 36
Podepisování a zastupování:Podepisování za společnost se děje tak
že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj
podpis: -kterýkoliv z jednatelů společnosti samostatně nebo
-Kterýkoliv z prokuristů samostatně
Společnost navenek zastupují jednatelé společnosti samostatně
nebo prokuristé se samostatnou prokurou.
Společnost zřízena na dobu neurčitou.
Společníci:
Ing. Martin Rosák, r.č. 500811/078
Praha 4, Marie Pujmanové 36
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Jindřich Jindra, r.č. 530305/021
Kolín, Heverova 213
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Datum uzavření společenské smlouvy:3.4.1992
Základní kapitál: 400 000,- Kč

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 28.05.09 14:59:06
Údaje platné ke dni 28.05.2009, 6:00