Autorizovaný distributor spotřebního materiálu OKI

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů, JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, IČ 45311684, zpracovává a případně i uchováná osobní údaje fyzických osob ze zákonem daných důvodů a za účelem usnadnění Vašich nákupů na našem e-shopu formou zákaznických účtů. Zpracovávané a uchovávané osobní údaje jsou: jméno a příjmení, adresa sídla společnosti/bydliště, adresa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Veškeré osobní údaje jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) řádně zabezpečeny a nejsou jakkoli postupovány třetí straně.

Správce osobních údajů je povinen zohlednit právo dotčených subjektů údajů na přístup k jejich uchovávaným osobních údajům, právo na změnu a přenositelnost těchto osobních údajů, právo na vymazání těchto osobních údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo omezit jejich zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že správce osobníh údajů při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Vaši žádost o naplnění zákonem daného práva prosím specifikujte v níže uvedeném formuláři. Zákonná lhůta na vyřízení žádosti je stanovena na nejvýše jeden měsíc od podání žádosti.

Žádost o naplnění zákonem daných práv subjektu údajů
*
*  (uveďte klíčovou/klíčové identifikační údaje k validaci totožnosti subjektu údajů)
*  (pro odpověď)

Zaškrtnutím políčka dáváte správci osobních údajů „JVM Computers spol. s r.o.“ (IČ 45311684) svůj svobodný souhlas s uchováním a zpracováním výše uvedených osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k vyřešení Vaší žádosti. Svůj souhlas můžete použitím tohoto formuláře kdykoli odvolat.

Pozn.: hvězdičkou (*) označené položky jsou povinné!


  • JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4
  • Tel.: 244 471 820, fax: 244 472 751
  • E-mail: podpora@jvm.cz, obchod@jvm.cz