Autorizovaný distributor spotřebního materiálu OKI

Monitor stavu tiskárny

Pro tiskárny, které neobsahují zobrazovací displej, ale pouze kontrolky a ovládací tlačítko, nebo jen kontrolky stavu, je určen softwarový nástroj Status Monitor v české lokalizaci Monitor stavu. Po dokončení instalace ovladače tiskárny se nainstaluje program Monitor stavu, pomocí kterého lze sledovat činnost tiskárny během jejího používání. Program poskytuje informace o stavu tiskárny a umožňuje přístup k nabídkám tiskárny, v kterých se provádí nastavení parametrů tiskárny.

obrázek monitor stavuMonitor stavu umožňuje:

  • monitorování stavu tiskárny
  • kontrolu a návrh odstranění chybových hlášení
  • stav spotřebního materiálu
  • nastavení parametrů tiskárny

Program najdete na:

  1. CD s ovladači přibaleném k tiskárně
  2. Na www stránkách OKI

  • JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4
  • Tel.: 244 471 820, fax: 244 472 751
  • E-mail: podpora@jvm.cz, obchod@jvm.cz