Autorizovaný distributor spotřebního materiálu OKI

Environmentální vyúčtování

Jak v roce 2023 přispěla naše společnost ke zvyšování opětovného materiálového využití a ochraně životního prostředí? To deklaruje Environmentální vyúčtování, které jsme obdrželi od společnosti REMA Systém, kolektivního systému zajišťujícího sběr odpadních elektrozařízení, která pro nás dlouhodobě zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektronických zařízení.

Společnost REMA Systém, vypracoval Environmentální vyúčtování ve spolupráci se společností CI3, s.r.o.. Vyhodnoceny byly nejen vlivy s přímým negativním dopadem na životní prostředí (jako je spotřeba a znečištění vody a emise skleníkových plynů), ale i faktory, které jeho stav ovlivňují nepřímo (spotřeba elektřiny, primárních surovin či ropy).

Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.


1 008 kWh ELEKTRICKÉ ENERGIE

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě elektřiny. Pokud je k recyklaci odevzdána například jedna domácí tiskárna, ušetří se tím spotřeba elektřiny ve výši 1 kWh. To odpovídá množství elektrické energie, které spotřebuje kombinovaná chladnička s mrazákem za více než 2 dny provozu.

3 953 kg PRIMÁRNÍCH SUROVIN

Primární suroviny jsou veškeré nezpracované přírodní zdroje, které jsou vytěženy a využívány při výrobě a provozu výrobků. Recyklace jedné lednice o hmotnosti 50 kg ušetří 34 kg primárních surovin, které by jinak bylo nutné získat těžbou a zpracováním přírodních zdrojů o hmotnosti přesahující několik set kilogramů.

1 282 m3 VODY

Spotřeba vody při výrobě jakéhokoliv produktu zahrnuje množství vody potřebné pro získání surovin, chlazení, čištění a další aktivity, které jsou s výrobou produktu spojeny. Odevzdáním jedné LCD televize k recyklaci se zamezí znečištění 3 m3 vody. Pro představu, toto množství vystačí jednomu člověku na více než měsíc.

3 514 l ROPY

Při výrobě produktů i v souvislosti s těžbou primárních surovin dochází ke spotřebě ropy. Vzhledem k tomu, že ropa je neobnovitelným zdrojem energie, je její šetření z hlediska environmentálního dopadu zvláště důležité.

8 405 kg CO2

Snížení produkce skleníkových plynů si můžeme ukázat na příkladu jedné pračky, při jejíž recyklaci ušetříme 68 kg oxidu uhličitého (CO2.). Stejné množství CO2 je vyprodukováno jedním osobním autem s benzínovým motorem na trase dlouhé zhruba 436 km.


  • JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4
  • Tel.: 244 471 820, fax: 244 472 751
  • E-mail: podpora@jvm.cz, obchod@jvm.cz